Olars skola

Olars skola
Olars skola grundades år 1993 . Olars skola är en 250 elevers högstadieskola med inriktning på matematisk-naturvetenskapliga ämnen.
God atmosfär, inspirerande lärare och en fungerande skolbyggnad garanterar en bekväm omgivning att studera i.