ESPOO INTERNATIONAL SCHOOL

ESPOO INTERNATIONAL SCHOOL
Espoo International School (EIS) grundskola har över 600 studerande på klasserna 1-9. EIS startade sin verksamhet på Opinmäki campus 1.8.2015.