Tjänster

Storåker tjänster https://suurpelto.fi

ESPOO INTERNATIONAL SCHOOL
Espoo International School (EIS) grundskola har över 500 studerande på klasserna 1-9. EIS startade sin verksamhet på Opinmäki campus 1.8.2015. sajt>>

Olars skola 
Olars skola grundades år 1993 . Olars skola är en 250 elevers högstadieskola med inriktning på matematisk-naturvetenskapliga ämnen.
God atmosfär, inspirerande lärare och en fungerande skolbyggnad garanterar en bekväm omgivning att studera i. sajt>>

Daghem
Daghemmet började sin verksamhet 3.8.2015. I daghemmet finns utrymme för 6 barngrupper, var det finns dagvårdsplatser för åldersgrupperna 1-3 ,3-5 och förskol. sajt>>

Daghemmets ledare
Eija Kärkkäinen 043 826 6717 
eija.karkkainen@espoo.fi

Grupper
1-2 v. Muumilaakso
043 826 6715

3-5 v. Koiramäki
043 826 6716

Förskola
043 826 6718

 

AKKU
Akku är ett självbetjänings bibliotek vart du kan komma med hjälp av ditt bibliotekskort fast personalen inte skulle vara på plats. FB>>

 ESPOO CATERING
Espoo catering ordnar dagligen mat till skolorna samt daghemmen. I skolorna äter dagligen ungefär 32 000 kunder och i dagvård ungefär 10300 kunder. sajt>>