Byggnaden

 

Byggnaden togs i bruk 12.8.2015. I byggnaden finns utrymme för internationell skola, finskspråkig skola, dagis, sporthall, bibliotek, vuxenutbildning och ungdomsverksamhet.

Verksamheten planeras och genomförs i sammarbete mellan de olika aktörerna så att byggnaden skulle så bra som möjligt ta i hänsyn elevernas och esbobornas behov.

Information om Opinmäki
storlek: 16 700 m2 storlek
Arkitekt: Esa Ruskeepää Architects
Tagits i bruk: 2015 tagits i bruk