Palvelut

Suurpellon muut palvelut
Voit lukea lisää Suurpellosta sekä Suurpellon muista palveluista täältä >

 

ESPOO INTERNATIONAL SCHOOL
Espoo International School (EIS) on yhtenäinen peruskoulu, joka aloittaa toimintansa uudella Opinmäen kampuksella elokuun 1. päivänä 2015. EIS muodostaa kansainvälisen englanninkielisen peruskoulun kokonaisuuden, jossa opiskelee yli 500 oppilasta luokilla 1-9. lue lisää >

 

PÄIVÄNKEHRÄN KOULU
Päivänkehrän koulu on kehittyvä, monipuolisia työtapoja, luovuutta ja oppilaiden yksilöllisyyttä painottava 580 oppilaan alakoulu. Oppilasta ohjataan omatoimiseen tiedon etsintään ja arviointiin sekä tuetaan hänen kasvamistaan sosiaaliseksi ja vastuuntuntoiseksi yhteiskunnan jäseneksi. Koulussa on myös esiopetusta, ruotsinkielistä kielikylpyopetusta ja musiikkiluokkaopetusta luokka-asteilla 3-6 sekä luokkamuotoista erityisopetusta. lue lisää >

 

PÄIVÄKOTI
Päiväkoti aloittaa toimintansa 3.8.2015. Päiväkodissa on tilat kuudelle lapsiryhmälle, joissa on päivähoitopaikkoja 1-3-vuotiaille, 3-5-vuotiaille ja esiopetusikäisille lapsille. lue lisää >

 

AKKU
Aktiivisen oppimisen keskus eli AKKU on Espoon ensimmäinen omatoimikirjasto. Asiakkaat pääsevät kirjastoon silloinkin, kun paikalla ei ole henkilökuntaa. Omatoimiaukiolo jatkaa AKUn aukioloaikaa niin, että suurta osaa kirjastopalveluista voi käyttää lähes poikkeuksetta joka päivä klo 7-22. Kirjaston valot ja tietokoneet on ohjelmoitu aukeamaan ja sulkeutumaan omatoimikirjastoajaksi määriteltynä aikana. lue lisää >

 

ESPOO CATERING
Espoo Catering -liikelaitos tuottaa tai järjestää Espoon kaupungin koulujen ja päivähoidon ateriapalvelut. Päivittäin kouluissa ruokailee noin 32 000 ja päivähoidossa noin 10 300 asiakasta. lue lisää >