Rakennus

 

Monia eri toimintoja kokoava Opinmäen oppimiskeskus Suurpellossa otettiin käyttöön 12.8.2015. Opinmäestä löytyy laaja valikoima Espoon sivistystoimen palveluja kaiken ikäisille kuntalaisille. Samalla rakennuksella on keskeinen merkitys alueen yhteisön luomisessa avoimena kohtaamispaikkana.

Toiminta Opinmäessä perustuu yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen sekä toimijoiden välillä että kuntalaisten kanssa. Tilojen ja toimintojen suunnittelussa tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä ja hyvinvointia sekä moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Lisäksi tiloissa on huomioitu oppimisprosessi, jossa oppilaalla on aktiivinen rooli tiedon jäsentämisessä ja tuottamisessa, tiedon joka on hankittu tutkimalla ja havainnoimalla.

Opinmäki itsessään toimii oppimisen kohteena ja välineenä. Sen palvelut, arkkitehtuuri ja toimintakulttuuri on luotu vahvistamaan elinikäistä oppimista. Opinmäen tilat ovat lähtökohtaisesti yhteiskäytössä. Tilojen yhteiskäyttö ja avoimuus luovat hyvät edellytykset uudelle toimintakulttuurille. Uusi toimintakulttuuri tehostaa myös tilojen käyttöä yhteistyötä lisäämällä.

 

Elinikäinen oppiminen tekemisen kautta

Espoon kaupunginkirjasto rakentaa toiminnan palkitun Paja-konseptinsa ympärille. Keskiössä on elinikäinen oppiminen tekemisen kautta. Toiminta suunniteltiin ja toteutetaan yhdessä nuorisopalveluiden ja muiden toimijoiden kanssa. Se pyrkii vastaamaan niin koulujen oppilaiden kuin lähialueen asukkaiden tarpeisiin. Tila toimii myös omatoimikirjastona, mikä tarkoittaa että se on päivittäin auki kirjastokortilla ja tunnuksilla.

Rakennuksessa on myös valmius nuorisotilalle kun se on tarpeellinen alueella.

 

Tietoa Opinmäestä
Laajuus: 16 700 m2
Pääsuunnittelija: Esa Ruskeepää Architects
Valmistumisvuosi: 2015
Kilpailutulos vuodelta: 2011–2012
Kilpailuehdotuksen tekijät: Esa Ruskeepää, Thomas Miyauchi

Projektin tekijät:
Arkkitehti: Esa Ruskeepää
Pääsuunnittelija: Vesa Erikkilä
Projektiarkkitehti: Sasu Marila

 

GDPR ja tietosuojaseloste