Rakennus

 

Monia eri toimintoja kokoava Opinmäen oppimiskeskus Suurpellossa otettiin käyttöön 12.8.2015. Opinmäestä löytyy jatkossa laaja valikoima Espoon sivistystoimen palveluja kaiken ikäisille kuntalaisille. Samalla rakennuksella on keskeinen merkitys alueen yhteisön luomisessa avoimena kohtaamispaikkana.

Toiminta Opinmäessä perustuu yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen sekä toimijoiden välillä että kuntalaisten kanssa. Tilojen ja toimintojen suunnittelussa tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä ja hyvinvointia sekä moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Lisäksi tiloissa on huomioitu oppimisprosessi, jossa oppilaalla on aktiivinen rooli tiedon jäsentämisessä ja tuottamisessa, tiedon joka on hankittu tutkimalla ja havainnoimalla.

Opinmäki itsessään toimii oppimisen kohteena ja välineenä. Sen palvelut, arkkitehtuuri ja toimintakulttuuri on luotu vahvistamaan elinikäistä oppimista. Opinmäen tilat ovat lähtökohtaisesti yhteiskäytössä. Tilojen yhteiskäyttö ja avoimuus luovat hyvät edellytykset uudelle toimintakulttuurille. Uusi toimintakulttuuri tehostaa myös tilojen käyttöä yhteistyötä lisäämällä.

Espoon englanninkielinen opetus keskitetään Opinmäkeen

Opinmäkeen rakennetaan tilat kansainväliselle koululle ja suomenkieliselle peruskoululle, varhaiskasvatuksen tiloja, liikuntahalli sekä tilat kirjastolle, työväenopistolle ja nuorisotoimelle.Espoon englanninkielinen opetus keskitetään Opinmäkeen. Komeetan ja Postipuun alakoulujen englanninkielinen opetus sekä kansainvälistä IB-opetusta tarjoava Espoo International School yhdistetään englanninkieliseksi, kansainväliseksi yhtenäiskouluksi Espoossa.

Päivänkehrän koulun oppilaista osa opiskelee koulun peruskorjauksen ajan Opinmäen koulussa. Muiden koulun oppilaiden väistötilana toimii Komeetan koulu.Opinmäen päiväkodissa on syksyllä 2015 yhteensä 87 hoitopaikkaa, 1-3 -vuotiaiden, 3-5 -vuotiaiden lasten ryhmissä sekä esiopetusryhmässä. Paikkojen määrää saatetaan myöhemmin korottaa.

Elinikäinen oppiminen tekemisen kautta

Espoon kaupunginkirjasto rakentaa toiminnan palkitun Paja-konseptinsa ympärille. Keskiössä on elinikäinen oppiminen tekemisen kautta. Toiminta suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä nuorisopalveluiden ja muiden toimijoiden kanssa. Se pyrkii vastaamaan niin koulujen oppilaiden kuin lähialueen asukkaiden tarpeisiin. Tila toimii myös omatoimikirjastona, mikä tarkoittaa että se on päivittäin auki kirjastokortilla ja tunnuksilla.

Nuorisotila tarjoaa iltapäivisin ja iltaisin lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa. Iltaisin ja iltapäivisin Opinmäen tilat täyttyvät myös taiteen perusopetuksen, liikunnan ja työväenopiston toiminnasta. Tämän lisäksi tilat ovat, korvausta vastaan, myös alueen asukkaiden ja muiden käyttäjäryhmien käytettävissä.